CZ

Certifikace

  • Společnost „Poličské strojírny a.s.“ má implementovaný, udržovaný a zdokumentovaný integrovaný systém řízení kvality, který splňuje požadavky norem EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015, AQAP 2110 (ČOS 051672). Pro vývoj a výrobu pneumatických prvků byla zavedena norma IATF 16949: 2016.
  • Pro zakázky Českých drah jsou v systému implementovány požadavky předpisů ČD V6/1 a V6/2.
  • Firma cíleně řídí a neustále zlepšuje všechny procesy ovlivňující spokojenost zákazníků.

 

Rok 2016 Zákaznický audit Úř OSK SOJ (Úřad pro normalizaci obrany, katalogizaci a státní kontrolu kvality) v Praze, byl vydán certifikát shody systému řízení s požadavky norem ISO 9001: 2008 a ČOS 051622 (AQAP 2110). Recertifikace systému.
Rok 2017 Proběhl první dozorový audit Úř OSK SOJ v Praze, certifikát shody systému řízení s požadavky norem ISO 9001: 2008 a ČOS 051622 (AQAP 2110). Změna rozsahu platnosti. Certifikát byl vydán v souvislosti s organizačními změnami.
Recertifikace systému podle EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007.
Certifikace systému managementu kvality podle normy IATF 16949: 2016.
Rok 2020 Recertifikace systému podle EN ISO 9001: 2015,  EN ISO 14001: 2015, IATF 16949:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006
certifikace dle ČSN EN 15085-2:2008, certifikační úroveň CL1-2:2006
Rok 2021 Recertifikace systému podle ČOS 051672 (AQAP 2110)

Zákaznický systémový audit  dle předpisů ČD V6/1 a V6/2.

 

Informace:

Poličské strojírny a.s. se zavazují otevřeně sdělovat svou politiku ochrany životního prostředí.