CZ

O společnosti

Z historie

Poličské strojírny a.s. Polička jsou podnik s dlouholetou tradicí. Byly založeny pod názvem „První vojenská muniční továrna“ již roku 1920, jako přímá reakce na potřebu zvýšení obranyschopnosti ve složitém období po I. světové válce. V této době se výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva.

Významným datem se stal rok 1958, kdy se továrna stala pobočným závodem Adamovských strojíren Adamov. Od této doby se datuje vznik strojírenské výroby.

V následujících letech se postupně rozvíjela výroba pneumatických prvků. Další významnou součástí výrobního programu je od roku 1965 měřicí a čerpací technika kapalin.

 

                                                      

 

V květnu 1992, byly zapsány Poličské strojírny jako akciová společnost. Společnost se zabývá celou řadou výrobních činností a specializuje se na výrobu a prodej pneumatických prvků. Od roku 2007 se stává stěžejním výrobním oborem výroba pneumatických prvků a příslušenství určených k ovládání dveřních systémů dopravních prostředků hromadné přepravy osob, výroba a prodej standardních pneumatických prvků.

Součástí výrobního programu jsou nadále dodávky jednotlivých komponentů s možností dodávky technologických celků v oblasti měřicí a čerpací techniky.

Důležitým oborem Poličských strojíren a.s. je zakázková strojní výroba.

 

                                                   

 

Poličské strojírny a.s. uplatňují ve všech svých činnostech integrovaný systém řízení podle norem

ISO 9001, ISO 14001, ČOS 051622 (AQAP 2110), pro oblast automobilové výroby prvky normy ISO/TS 16949.

 


Hodnoty Poličských strojíren a.s.

Vážení,

seznamujete se s Hodnotami naší společnosti. Jedná se o dokument, který stanoví zásady toho, jak se při práci v našich společnostech a podnicích správně chovat k sobě navzájem i k hodnotám, se kterými pracujeme nebo které svou prací vytváříme. To je krásně řečeno, ale co vlastně Hodnoty společnosti v praxi znamenají?

Hodnoty společnosti nesmí být jen formálním textem na nástěnku či firemní web, ale živým souborem pravidel, které všichni bez rozdílu zařazení dodržujeme, aby naše práce přinášela nejen tržby či zisk, ale i osobní uspokojení a vzájemnou důvěru.

Hodnoty společnosti Poličské strojírny a.s. existují už dávno, jenom ještě nebyl čas dát je na papír. Nosíme je v hlavě a podle nich se i chováme.

Bez nich by Poličské strojírny a.s. v současné formě a podobě patřící dnes do významné průmyslové skupiny STV INVEST a.s. nikdy nevznikly.

Bez ohledu na přesné znění Hodnot společnosti, které následuje, jejich podstata je jasná. Základem je odpovědnost a dodržování slibů vůči kolegům, zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům.

Je třeba postupovat férově a poctivě, dodržovat závazky nejen uvnitř naší skupiny, ale i vůči bankám, úřadům a dalším partnerům, kteří mají na celou skupinu vliv.

Hodnoty společnosti a jejich dodržování je klíč k úspěchu Poličských strojíren a.s. a všech, které zaměstnává.

Nemusíme je znát nazpaměť, stačí, když se podle nich budeme vědomky i nevědomky chovat.

 

Petr Němec, předseda správní rady