CZ

O společnosti

Poličské strojírny, a.s. jsou největším výrobcem dveřních systémů hromadných dopravních prostředků a spolehlivým výrobcem pneumatických prvků. Trvalou modernizací strojního vybavení v soustružnických centrech, frézovacích centrech a svařovacích technologiích zajišťujeme pro naše zákazníky vysokou kvalitu dodávaných systémů, prvků a produktů. S našimi zákazníky se snažíme rozvíjet důvěryhodná a dlouhodobá partnerství. Díky inovativním a výkonným řešením, která jsou podložená společným vývojem, zaručujeme nejlepší řešení, které naplní očekávání, pohodlí a bezpečnost našich zákazníků a koncových uživatelů.


Z historie

Poličské strojírny a.s. Polička jsou podnik s dlouholetou tradicí. Byly založeny pod názvem „První vojenská muniční továrna“ již roku 1920, jako přímá reakce na potřebu zvýšení obranyschopnosti ve složitém období po I. světové válce. V této době se výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva.

Významným datem se stal rok 1958, kdy se továrna stala pobočným závodem Adamovských strojíren Adamov. Od této doby se datuje vznik strojírenské výroby.

V následujících letech se postupně rozvíjela výroba pneumatických prvků. Další významnou součástí výrobního programu je od roku 1965 měřicí a čerpací technika kapalin.

 

                                                      

 

V květnu 1992, byly zapsány Poličské strojírny jako akciová společnost. Společnost se zabývá celou řadou výrobních činností a specializuje se na výrobu a prodej pneumatických prvků. Od roku 2007 se stává stěžejním výrobním oborem výroba pneumatických prvků a příslušenství určených k ovládání dveřních systémů dopravních prostředků hromadné přepravy osob, výroba a prodej standardních pneumatických prvků.

Součástí výrobního programu jsou nadále dodávky jednotlivých komponentů s možností dodávky technologických celků v oblasti měřicí a čerpací techniky.

Důležitým oborem Poličských strojíren a.s. je zakázková strojní výroba.

 

                                                   

 

Poličské strojírny a.s. uplatňují ve všech svých činnostech integrovaný systém řízení podle norem

ISO 9001, ISO 14001, ČOS 051622 (AQAP 2110), pro oblast automobilové výroby prvky normy ISO/TS 16949.