CZ

Dotační projekty

Projekt financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název projektu:  Ovládací systémy se zvýšenou bezpečností pro dveře autobusů   Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011114   Prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace – Výzva IV (inovační projekt) je podpořen projekt, jehož cílem je zahájení sériové výroby prvků a podskupin pro ovládací systémy se zvýšenou bezpečností pro dveře autobusů. Pořizujeme nové obráběcí stroje, prostředky …


Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky

Poličské strojírny a.s. obdržely „Rozhodnutí o příslibu investiční pobídky“ od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V rámci investiční akce v hodnotě cca 183 mil. Kč bude pořízen dlouhodobý hmotný majetek, zejména strojní zařízení pro rozšíření výrobního sortimentu pro autobusy a dále bude zvýšena výrobní kapacita společnosti pro výrobu mechanických dílů a rozšířeny výrobní prostory.   …


Projekt financován za podpory EU

Pořizujeme nové stroje a zařízení pro výrobu inovovaných ovladačů dveří autobusů. Cílem je podstatné zvýšení kvality a produktivity výroby jednotlivých dílů i montáže. Tento projekt je financován za podpory EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace – Výzva I (inovační projekt), číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0002366


Poličské strojírny a.s. zahájily projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA Název projektu:  „Úspory tepla“ v areálu Poličských strojíren a.s. Polička Cíl projektu: Cílem projektu je zefektivnit výrobu tepelné energie, která je v současnosti z větší části vyráběna centrálně. Přenos energie do míst spotřeby pak generuje značné ztráty. Umístěním …


Poličské strojírny a.s. získaly možnost využít dotační příspěvek na vzdělávání zaměstnanců

Poličské strojírny a.s. získaly možnost využít dotační příspěvek na vzdělávání zaměstnanců ve výši cca 1,5 mil. Kč a to na oblasti optimalizace procesů a optimalizace systému MAX. 20. 9. 2016