CZ

Etická a informační linka

Etická linka

V odpovědnosti ke své tradici a dobrému jménu společnost Poličské strojírny a.s. dlouhodobě vytváří, podporuje a prohlubuje důvěru svých zákazníků a partnerů také tím, že od všech svých zaměstnanců, stejně jako od všech svých spolupracovníků, vyžaduje vysoký standard etického jednání v obchodních a mezilidských vztazích, a také ve vztahu ke společenskému okolí.

 

Máme nulovou toleranci vůči nezákonným a neetickým aktivitám a zcela se distancujeme od korupce ve všech formách.

 

Pokud by měl kdokoliv podezření na korupci, podvod nebo jiné nezákonné postupy či neetické jednání, může nás kontaktovat prostřednictvím tohoto odkazu:

compliance@pos.cz

Máme jasná pravidla pro řešení případných konfliktů s našimi etickými zásadami. Každou připomínkou se zabýváme, a pokud na sebe zanecháte kontakt, budeme Vás o výsledku šetření informovat.

 


Informační linka

V případě jakýchkoli dotazů, či nejasností se na nás kdykoli obraťte. Našim cílem je maximální komunikace a transparentnost.

informace@pos.cz