CZ

Plicní ventilátor pro pacienty s COVID-19

Poličské strojírny se podílí na dodávkách komponent pro Plicní ventilátor pro pacienty s COVID-19, který vyvíjí řešitelský tým na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.