CZ

Měření mikroklimatických podmínek na pracovištích PoS

Poličské strojírny a.s. nově spolupracují s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce.

Dne 4. července 2019 bylo v areálu Poličských strojíren zahájeno měření mikroklimatických podmínek na halách 107 a 325. Měření pracovních podmínek poslouží jako datový podklad pro projekt „Klimatická změna a vliv na BOZP“, řešený Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. Na základě měření se bude hodnotit možný vliv mikroklimatických aspektů pracovního prostředí na výkonnost a bezpečnost při práci zaměstnanců a možnosti optimalizace mikroklimatických podmínek. Výzkumný ústav předá po zpracování výsledků vyhodnocení dat vedení společnosti, spolu s případnými náměty na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.“

 

23. 7. 2019