CZ

Veřejná sbírka NATY – ukončení sbírky a poděkování

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem dárcům, kteří přispěli na naši veřejnou sbírku „NATY“. Ke konci dubna bude tato sbírka ukončena.

Společnými silami se podařilo vybrat neuvěřitelných 1.270 513,99 Kč.

Od října 2019 přispělo přes 400 dárců z řad kolegů, kamarádů,  ale i mnoha soukromých firem, města Poličky nebo Odborové organizace.

Zbývající částku (do celkových 1,8 mil. Kč)  na pořízení bionické protézy pro naši kolegyni, uhradí Nadace Charty 77/Konto bariéry.

 

Obzvláště v této komplikované době tato sbírka ukázala naši solidaritu, dobré srdce a  ochotu aktivně pomoc potřebným. Každý jeden příspěvek, bez ohledu na jeho výši,  byl cenný a přispěl k úspěšnému naplnění cíle této sbírky v tak krátké době.

Můžeme být právem hrdí.
Děkuji všem dárcům a podporovatelům této sbírky.

 

Petr Němec

předseda správní rady,  Poličské strojírny a.s.

 

13. dubna 2021