CZ

Projekt financovaný s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název projektu:  Ovládací systémy se zvýšenou bezpečností pro dveře autobusů

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011114

 

Prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace – Výzva IV (inovační projekt) je podpořen projekt, jehož cílem je zahájení sériové výroby prvků a podskupin pro ovládací systémy se zvýšenou bezpečností pro dveře autobusů. Pořizujeme nové obráběcí stroje, prostředky pro robotizaci a automatizaci kontroly. Po nasazení produktivních technologií dojde k významnému zvýšení produktivity a současně kvality jednotlivých komponentů našich inovovaných dveřních systémů.

 

 

23. 7. 2018