CZ

Informace o drobné provozní události

Dnešního dne v dopoledních hodinách došlo v areálu Poličských strojíren a.s. v provozu sesterské společnosti STV Group a.s. k drobné provozní události.
 
Na technologii sloužící k drcení bezdýmého prachu, která byla odstavena, probíhala plánovaná úprava, prováděná externí odbornou firmou. Během těchto prací došlo k popálení pracovníků.
 
3 pracovníci této firmy byli předání k lékařskému ošetření.
 
Zatím nemáme informaci, že by na technologii nebo majetku společnosti vznikly nějaké škody.
 
Provoz areálu nebyl omezen. Přesná příčina této události je nyní předmětem šetření.

 

13. 12. 2017