CZ

Odborné kurzy

Místo konání kurzů: ODBORNÝ INSTITUT SPECIÁLNÍ TECHNIKY

  • Podmínkou otevření kurzu je dostatečný počet účastníků.
  • Závazné přihlášky přijímáme průběžně, nejpozději 10 dní před datem zahájení kurzu.

Kontakt: Ing. Jiří Tamele, tel: +420 603 206 676, e-mail: oist@pos.cze-mail: tamele@pos.cz


TERMÍNY KURZŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2017


STŘELMISTROVSKÝ KURZ

Náplň kurzu:

  • povrchové dobývání
  • stavební práce a destrukce
  • rozšíření stávajícího střelmistrovského průkazu o některou z odborností
  • vrtné a geofyzikální práce
  • zvláštní druhy prací s uvedením specializace

Termíny konání:

06. 02. – 10. 02. 2017 – I. soustředění

13. 02. – 17. 02. 2017 – II. soustředění

20. 02. – 24. 02. 2017 – III. soustředění


ZÁKLADNÍ KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCE S VÝBUŠNINAMI

 

Kurz A: 80 hod. – určeno pro pracovníky ve výbušninářských provozech

Náplň kurzu: Teorie výbušnin, jednotlivé druhy výbušnin, výroba a zpracování výbušnin, užití výbušnin, bezpečnost práce s výbušninami, základy výrobků obsahující výbušniny.

 

Termíny konání:

13. 03. – 17. 03. 2017 – I. soustředění

20. 03. – 24. 03. 2017 – II. soustředění


PYROTECHNICKÁ PREVENCE

 

Termín konání:

14. 04. – 28. 04. 2017


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST „PYROTECHNIK“

 

Termíny konání:

15. 05. – 19. 05. 2017 – I. soustředění

22. 05. – 26. 05. 2017 – II. soustředění

05. 06. – 09. 06. 2017 – III. soustředění

12. 06. – 16. 06. 2017 – III. soustředění


DOŠKOLOVACÍ PYROTECHNICKÝ KURZ

 

Termín konání:

21. 06. – 22. 06. 2017

(prezence do 12.00 hod) –  (ukončení ve 12.00 hod)


TERMÍNY KURZŮ V 2. POLOLETÍ ROKU 2017


PYROTECHNICKÁ PREVENCE

 

Termín konání:

21. 08. – 25. 08. 2017


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST „PYROTECHNIK“

 

Termíny konání:

11. 09. – 15. 09. 2017 – I. soustředění

18. 09. – 22. 09. 2017 – II. soustředění

02. 10. – 06. 10. 2017 – III. soustředění

09. 10. – 13. 10. 2017 – III. soustředění


DOŠKOLOVACÍ – PYROTECHNICKÝ KURZ

 

Termín konání:

18. 10. – 19. 10. 2017

(prezence do 12.00 hod) – (ukončení ve 12.00 hod)