CZ

Výběrové řízení

Poličské strojírny a.s. Polička vypisují výběrové řízení na dodavatele  stavebních  prací  – zateplení administrativního objektu  č. 905.

Bližší informace a zadávací podklady je možno vyžádat na adrese: pazderova@pos.cz

 

UKONČENO