CZ

Proběhl workshop na téma „Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury“.

Ve čtvrtek dne 12. září 2019 se v areálu Poličských strojíren a.s. uskutečnil prestižní workshop na téma „Výbuchové a střelecké testy prvků kritické infrastruktury“.

 

Akce se konala pod záštitou Ministra vnitra ČR, Ministra obrany ČR a Technologické agentury ČR. Cílem prezentace a praktických ukázek bylo představení aktuálních výsledků řešení projektů výzkumu a vývoje.

 

Workshop byl určen pro pracovníky institucí veřejné správy a organizací odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a kritické infrastruktury.

 

 

Akce proběhla k velké spokojenosti všech zúčastněných.

Děkujeme všem za návštěvu.

 

18. 9. 2019