CZ

Oznámení

Poličské strojírny a.s.

Rubrika Oznámení
Obchodní jméno Poličské strojírny a.s.
Sídlo Bořiny 1145, Horní Předměstí, 57201 Polička
IČO 46504851
Značka OV490680-16121
Datum publikace 21. 10. 2016

 

Společnost

Poličské strojírny a.s.

Sídlo: Bořiny 1145, Horní Předměstí, 57201 Polička,

IČO: 46504851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 647,

 

oznamuje, že dne 6. 10. 2016 rozhodla valná hromada o přeměně akcií společnosti na zaknihované.

Lhůta, ve které akcionáři odevzdají své akcie společnosti, činí dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

OV190680-161021

 

15. 11. 2016