CZ

Poličské strojírny a.s. zahájily projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: ÚSPORY ENERGIE II. VÝZVA

Název projektu:  „Úspory tepla“ v areálu Poličských strojíren a.s. Polička

Cíl projektu: Cílem projektu je zefektivnit výrobu tepelné energie, která je v současnosti z větší části vyráběna centrálně. Přenos energie do míst spotřeby pak generuje značné ztráty. Umístěním tepelných zdrojů blíže místu spotřeby tepelné energie se zvýší účinnost využití energie. Projekt sleduje také efektivní využití elektrické energie výměnou starých svítidel za moderní LED svítidla.

 

 

Stručný popis operace: Předkládaný projekt je zaměřen především na úsporu tepelné energie, které slouží pro vytápění a přípravu teplé vody. Doplňkově je součástí projektu instalace moderního LED osvětlení, které zajistí také úsporu elektrické energie.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

 

30. 6. 2017