CZ

Certifikace

  • Společnost Poličské strojírny a.s. má zpracovaný, udržovaný a dokumentovaný integrovaný systém managementu kvality, odpovídající požadavkům norem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a AQAP 2110 (ČOS 051622) a  BS OHSAS 18001:2007, který zahrnuje všechny produkty, procesy zajišťované společností.
    Pro vývoj a výrobu pneumatických prvků byla zavedena norma IATF 16949:2016.

 

  • Firma cílevědomě řídí a průběžně zlepšuje všechny procesy ovlivňující spokojenost zákazníků.

 

Rok 2016 Zákaznický audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2008 a ČOS 051622(AQAP 2110). Recertifikace systému.
Rok 2017 První dozorový audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2008 a ČOS 051622(AQAP 2110). Změna rozsahu platnosti. Osvědčení ve vazbě na organizační změny.
Recertifikace systému dle EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2014, BS OHSAS 18001:2007.
Certifikace systému kvality dle normy IATF 16949:2016.


Další informace: 

  • Poličské strojírny a.s. se zavazují k otevřené komunikaci s veřejností o přístupu k ochraně životního prostředí. 
  • Firma má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. pod evidenčním číslem EK-F06030421

 


   

 

;