CZ

Certifikace

  • Všechny výrobní a kontrolní procesy jsou certifikovány dle ISO 9001:2015 a ověřovány při pravidelných auditech.
  • Firma cílevědomě řídí a průběžně zlepšuje všechny procesy ovlivňující spokojenost zákazníků.

 

 

Rok 2016 Zákaznický audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2008 a ČOS 051622(AQAP 2110).  Recertifikace systému.
Rok 2017 První dozorový audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2008 a ČOS 051622(AQAP 2110).  Změna rozsahu platnosti Osvědčení ve vazbě na organizační změny.

Recertifikace systému dle  EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001:2014, BS OHSAS 18001:2007.


Další informace: 

  • Poličské strojírny a.s. se zavazují k otevřené komunikaci s veřejností o přístupu k ochraně životního prostředí. 
  • Firma má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. pod evidenčním číslem  EK-F06030421