CZ

Certifikace

  • Všechny výrobní a kontrolní procesy jsou certifikovány dle ISO 9001:2009 a ověřovány při pravidelných auditech.
  • Firma cílevědomě řídí a průběžně zlepšuje všechny procesy ovlivňující spokojenost zákazníků.

Hlavní cíle:

  • Dodávky v potvrzených termínech  
  • Nulové výrobní vady

 

Rok 1997 Certifikace systému jakosti dle ISO 9001:1994.
Rok 2000 Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:1994.
Rok 2003 Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:2000.
Rok 2005 Certifikace integrovaného systému managementu dle ISO 14001:2004.
Rok 2006 Zákaznický audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2000 a ČOS 051622(AQAP 2110).
Rok 2007 Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:2000.
Rok 2008 Recertifikace systému jakosti dle ISO 14001:2004.
Rok 2009 Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:2008.
Rok 2009 Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:2000.
Rok 2011 Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ČSN OHSAS 18001:2008.
Rok 2013 Zákaznický audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2000 a ČOS 051622(AQAP 2110).  Recertifikace systému.
Rok 2014 Recertifikace systému jakosti dle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ČSN OHSAS 18001:2008.
Rok 2016 Zákaznický audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2008 a ČOS 051622(AQAP 2110).  Recertifikace systému.
Rok 2017 První dozorový audit Úř OSK SOJ Praha, vydáno Osvědčení o shodě systém managementu s požadavky normy ISO 9001:2008 a ČOS 051622(AQAP 2110).  Změna rozsahu platnosti Osvědčení ve vazbě na organizační změny.

 

Další informace: 

  • Integrovaný systém managementu má pro obor dveřních systémů ( MPS ™) zavedeny požadavky normy ISO/TS 16949:2002.
  • Poličské strojírny a.s. se zavazují k otevřené komunikaci s veřejností o přístupu k ochraně životního prostředí. 
  • Firma má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. pod evidenčním číslem  EK-F06030421

Kontaktní osobou pro komunikaci s veřejností je určena: Helena Pazderová


certifikace_9001_cj